Blog

Emotikony coby součást obchodní strategie aneb co se skrývá za jedním smajlem

Mluvíte se svými klienty na sociálních sítích?

 

Pak jste určitě nejednou řešili problém smajlíků – použít je nebo nepoužít? Vypadá to hodně banálně – ale v dnešním článku vás přesvědčíme, že to banální rozhodně není.

Ještě před deseti, patnácti lety se smajlíky ve veřejném prostoru objevovaly minimálně. Jejich používání bylo vnímáno jako infantilní a areál jejich výskytu se omezoval tak možná na ICQ a to ještě jen v konverzacích mezi teenagery.

Pak se situace začala pozvolna měnit. Autor tohoto textu stále nese v živé paměti článek renomovaného odborníka na nová média a technologie cca z roku 2006. Ten v textu přiznal, jak musel upustit od svého zatvrzelého předsevzetí, že nikdy nepoužije smajlík ani u veřejného příspěvku, ani v chatu. Myslel si, že smysl sdělení včetně jeho emocionálního zabarvení musí být každý schopen vyjádřit samotným textem. Když však hned několik přátel špatně interpretovalo jeho smajlíkuprosté zprávy, musel nakonec kapitulovat.

Dnes najdete emotikony všude. Pro soukromou i veřejnou komunikaci je používá většina lidí napříč všemi věkovými i sociálními skupinami. Na svých facebookových profilech je mají zpěváci, herci, sportovci i politici, najdete je v tiskových reklamách, v televizi i na billboardech. A rozšířil se také smajlíkový repertoár. Klasický pozitivní emotikon tvořený dvojtečkou, pomlčkou a závorkou společně s jeho zamračeným kolegou, u kterého je závorka napsaná obráceně, dnes mají desítky kamarádů. Každý vyjadřuje zcela jinou náladu.

 

 

Co z toho vyplývá pro byznys komunikaci?

 

Protože se v online marketingu často snažíme vzbudit u cílové skupiny emoce, emotikony pro nás mohou být cenným nástrojem, protože ty (jak už jejich název napovídá) emoce vyjadřují. Smajlíky navíc slouží k odbourání takzvaného efektu negativity. Jde o to, že při psané komunikaci máme tendenci sdělení vnímat negativněji, než bylo původně myšleno.  Tento efekt je v dnešní době o to více posílen, že emotikony používají skoro všichni, takže například k autorovi e-mailu, kde žádný smajlík není použit, podvědomě chováme méně sympatií, než k autorovi e-mailu, kde jich pár (nikoli zbytečně moc) najdeme. Samozřejmě za předpokladu, že pisatele textu osobně neznáme.

Na smajlíky si už zvykli skoro všichni, i věková kategorie 50+, čili pro komunikaci na sociálních sítích (které i tato věková kategorie začíná masově využívat) emotikony doporučujeme. Radikálně totiž zvyšují míru interakce uživatelů, takže se dočkáte více reakcí a větší míry sdílení.

Výjimkou z pravidla budou jen takové typy produktů nebo služeb, kde by použití smajlíků při propagaci působilo opravdu poněkud zvláštně, zbytečně nebo nepatřičně – například bezpečnostní dveře a zámky, léčiva, speciální komponenty nebo technologie pro průmyslovou výrobu, penzijní připojištění a tak dále. Ale pozor, například u automobilek nebo u realitních kanceláří už jsme vyšklebené obličejíky také zaznamenali – rozhodně můžeme říct, že produkty a služby, jež by měly být raději propagovány bez emotikonů, jsou už dnes v menšině.

Frekvenci použití a typy emotikonů přizpůsobíme naší cílové skupině. Chcete-li zaujmout mladší ročníky, oslovíte je bohatší škálou ksichtíků. V této souvislosti doporučujeme DŮKLADNĚ nastudovat smysl a oblast využití každého jednotlivého emotikonu, například zde. Použijete-li nevhodný smajlík na nevhodném místě, před svými klienty se zcela znemožníte (a dají vám to v komentářové sekci sežrat).

Emotikony jsou the best

Závoláme Vám.

Závoláme Vám.